Tybjerg Kirke, ligger nær hovedgården Tybjerggård, 11 km syd for Ringsted. Kirken har romansk kor og skib af kalk- og til dels kridtsten og flere gotiske tilføjelser. I kor og korbue er der senromanske, hårdt restaurerede kalkmalerier fra ca. 1200, mens skibet er udsmykket af Højelseværkstedet ca. 1430-34. Altertavlen i bruskbarok er udført i 1658 af Abel Schrøder d.y.

Kirkens adresse: Tybjerg Bygade 10B, Tybjerg, 4160 Herlufmagle